HrvatskiEnglish

Kuna Numis International

Home Arhiva U pripremi novi katalog za dubrovački kovani novac

U pripremi novi katalog za dubrovački kovani novac

Novac Dubrovačke RepublikeNeprikosnoven je značaj dubrovačkog novca za hrvatsku i svjetsku numizmatiku. Dubrovnik nije samo dragulj u kruni hrvatske povijesti, biser hrvatskog Jadrana, već je i dubrovačka numizmatika dragulj u hrvatskom numizmatičkom korpusu. Mnoštvo motiva, vrhunski dizajn i ljepota dubrovačkog novca konkurira ljepoti onovremenog novca drugih gradova i zemalja. Nema numizmatičara koji ostaje ravnodušan pri susretu s dubrovačkim novcem.

Ovdje donosimo prikaz dosadašnjih izdanja numizmatičkih kataloga dubrovačkog novca, te prikaz novog kataloga koji je u pripremi.

 

Dubrovačka numizmatika I i II autora Milana Rešetara

Ovim kompleksnim područjem u hrvatskoj numizmatici bavilo se više stranih i domaćih autora, a tek je Milanu Rešetaru pošlo za rukom izdavanje kataloga dubrovačke numizmatike. Bilo je to prije 90 godina kada je 1924. godine izašla Dubrovačka numizmatika I (povijesni dio) i 1925. Dubrovačka numizmatika II (kataloški dio). Rešetar je posjedovao veliku zbirku dubrovačkog novca što mu je omogućilo da sastavi vrlo detaljno djelo koje je i danas glavna referenca za dubrovački novac. Nedostatak ovog kataloga je u tome što je tehnički zastario s današnjeg gledišta i što je pisan na ćirilici, pa se njime teško mogu služiti korisnici koji ne poznaju to pismo. Isto tako, u proteklih 90 godina otkriveno je puno novih varijanti dubrovačkog novca koje nisu navedene u ovom katalogu.

 

Numizmatička povijest Dubrovnika autora Bože Mimice

Nakon Rešetareve Dubrovačke numizmatike, sljedećih 70 godina nije objavljen niti jedan katalog koji bi se bavio isključivo dubrovačkim novcem, no bilo je manjih radova na navedenu temu. Autor Bože Mimica 1994. izdanje knjigu Numizmatička povijest Dubrovnika koja je u osnovi „prijevod“ i modernizacija Rešetarevog kataloga, no predstavlja značajan korak za numizmatičare koji se nisu mogli služiti Rešetarevim katalogom. Nažalost, ovaj katalog je izostavio određen broj kataloških jedinica i godina koje su navedene kod Rešetara i time je umanjen sadržaj koji se obrađuje. Knjiga je pisana na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku što je omogućilo da se njome služe i strani numizmatičari.

 

Novac Dubrovačke Republike autora Zlatka Viščevića

Od početka 2011. godine traju pripreme za izdavanje novog kataloga za dubrovački kovani novac od strane autora Zlatka Viščevića. Ovaj katalog predstavlja moderno numizmatičko izdanje bazirano primarno na Rešetarevom katalogu, osobito u pogledu klasifikacije materijala, ali donosi novi pristup i aktualne informacije. Katalog izostavlja uvodni povijesni dio, budući da se o tome više govori kod Mimice i Rešetara. Osnovni cilj ovog novog kataloga je da omogući lakšu identifikaciju dubrovačkog novca i približi ga numizmatičarima koji se do sada nisu njime bavili.

Sadržaj kataloga

Kao što je navedeno, klasifikacija u ovom katalogu je identična kao u Rešetara kako bi se osigurao svojevrstan kontinuitet između ova dva rada. Obrađeni su svi tipovi i varijante kao i kod Rešetara uz prikaz nekih novih, koje do sada nisu objavljene. Za svaki primjerak je navedena referenca na kataloške brojeve u Rešetarevom i Mimičinom katalogu. Izostavljeno je ponavljanje numizmatički manje relevantih podataka kod istih primjeraka novca (npr. dvostruki otkovi, greške, navođenje postojanja drukčijeg kalupa, manja odstupanja u masi i promjeru i sl.). Za primjerke koji se javljaju na aukcijama, navedeni su aukcijski rezultati i slike. Pretežiti broj slika u ovom katalogu dolazi iz aukcijskih kataloga najznačajnijih aukcijskih kuća. Za svaki tip novca prikazane su prosječne tržišne vrijednosti. U kombinaciji s aukcijskim rezultatima, podaci o tržišnim vrijednostima su jedna od glavnih značajki ovog kataloga.

Tehničke karakteristike

Katalog će biti izdan u tiskanom obliku na 200injak stranica formata A4 kako bi se osigurala bolja preglednost materijala. Gdje je to moguće, stoje nove i jasne fotografije kovanica. Za one primjerke koji su manjih dimenzija, prikazane su uvećane slike kako bi se bolje vidjeli detalji. Tamo gdje fotografija nije dostupna, iskorištena je ona iz Rešetarevog kataloga. Za potrebe kataloga izrađena su posebna slova (fontovi) koja stilski odgovaraju onima na dubrovačkom novcu. Za pojedine tipove novca koji se teško identificiraju (mince i dinari) izrađene su posebne tablice (identifikatori) koji omogućavaju lakšu identifikaciju tih tipova dubrovačkog novca.

Trenutna faza pripreme

U vrijeme pisanja ove objave katalog je jedan korak prije završne faze obrade. Cijeli kataloški dio je gotov i u njemu više neće biti većih izmjena. Veći dio fotografija i aukcijskih rezultata je već unešen u katalog, osim kod dinara, dinarića, poludinara, dinarića i artiluka. Isto tako, obradu čekaju uvodni tekstovi za svako poglavlje i kataloške vrijednosti. Planirano vrijeme izdavanja ovog kataloga je kraj 2014. ili početak 2015. Prema sadašnjem stanju stvari, prodajna cijena knjige će biti oko 300 kn.

Numizmatički portal

Projekt autorovog istraživanja dubrovačkog novca nije ovdje završen, već se planira i izrada posebne internet stranice (portala) na kojem će se na jednom mjestu skupiti sve moguće informacije o dubrovačkoj numizmatici.

 

Za više informacija ili eventualne prednarudžbe možete kontaktirati autora na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .