HrvatskiEnglish

Kuna Numis International

Home Arhiva Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

odlikovanja SFRJU narodnooslobodilačkom ratu, Ukazom od 15.VIII 1943. godine, Vrhovni štab NOV i POJ ustanovio je šest odlikovanja za pripadnike Narodnooslobodilačkog pokreta, i to: Orden narodnog heroja, Orden partizanske zvijezde (I, II i III reda), Orden narodnog oslobođenja, Orden za hrabrost, Medalja za hrabrost i Orden bratstva i jedinstva.

Prvi dokument o dodjeli odlikovanja je Odluka Predsjedništva AVNOJ-a od 24. VII 1944. godine, kojom je, na prijedlog Vrhovnog komandanta, 20 brigada NOV i POJ odlikovano Ordenom narodnog oslobođenja. Prva pojedinačna odlikovanja dodijeljena su odlukom Predsjedništva AVNOJ-a od 7. i 25.XI1944. godine; odlikovana su: Ordenom partizanske zvijezde I reda 63, II reda 143, III reda 351, Ordenom narodnog oslobođenja 16, Ordenom bratstva i jedinstva 12, Ordenom za hrabrost 1216 i Medaljom za hrabrost 773 rukovodioca i borca NOV i POJ.

Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bili su znaci priznanja koji su se dodjeljivali za rad ili djela koja su zasluživala opće priznanje i isticanje. Odlikovanja su ordeni i medalje.

Odlikovani su mogli biti pojedinci, organizacije udruženog rada, druge organizacije i jedinice oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Odlikovanja je dodjeljivao Predsjednik Republike. 

Ordeni

1. orden jugoslavenske velike zvijezde
2. orden slobode
3. orden narodnog heroja
4. orden junaka socijalističkog rada
5. orden narodnog oslobođenja
6. orden jugoslavenske zvijezde sa lentom
7. orden ratne zastave
8. orden jugoslavenske zastave sa lentom
9. orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem
10. orden republike sa zlatnim vijencem
11. orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom
12. orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem
13. orden narodne armije sa lovorovim vijencem
14. orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem
15. orden rada sa crvenom zastavom
16. orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom
17. orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem
18. orden republike sa srebrnim vijencem
19. orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem
20. orden zasluga za narod sa srebrnim zracima
21. orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem
22. orden narodne armije sa zlatnom zvijezdom
23. orden za hrabrost
24. orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici
25. orden rada sa zlatnim vijencem
26. orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima
27. orden republike sa bronzanim vijencem
28. orden jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici
29. orden partizanske zvijezde sa puškama
30. orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom
31. orden narodne armije sa srebrnom zvijezdom
32. orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom
33. orden rada sa srebrnim vijencem
34. orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima
35. orden jugoslovenske zastave sa srebrnom zvijezdom

Medalje

1. medalja za hrabrost
2. medalja zasluga za narod
3. medalja rada
4. medalja za vojne zasluge
5. medalja za vojničke vrline
6. medalja za zasluge

 

Redoslijed ordena i medalja predstavlja njihov međusobni rang. Odlikovanjem ordenom narodnog heroja stjecalo se počasno zvanje narodnog heroja. Odlikovanjem ordenom junaka socijalističkog rada stjecalo se počasno zvanje junaka socijalističkog rada.

Odlikovanja su se dodjeljivala ukazom. Prijedloge za odlikovanja Predsjedniku Republike podnosilo je Savezno izvršno vijeće, republičko izvršno vijeće, pokrajinsko izvršno vijeće, savezni sekretar za inostrane poslove i savezni sekretar za narodnu odbranu.

Inicijativu za odlikovanje mogla je dati društveno-politička organizacija, organizacija udruženog rada i druga organizacija i državni organ.

Odlikovanoj osobi, vojnim jedinicama, organizacijama udruženog rada i drugim organizacijama predavalo se odlikovanje i uvjerenje o odlikovanju. Predsjednik Republike mogao je odrediti da se za najviša odlikovanja izdaje posebna povelja. Povelju je potpisivao Predsjednik Republike ili, po njegovom ovlaštenju, šef Kancelarije ordena. Šef Kancelarije ordena izdavao je uvjerenja o odlikovanju. Znak odlikovanja mogla je nositi samo odlikovana osoba.

Kada se odlikovala pokojna osoba, ili kad znak odlikovanja nije predat odlikovanom za života, znak odlikovanja predaje se članovima njegove obitelji i o tome im se izdavalo uvjerenje. Na zahtjev obitelji osobe koja je odlikovana prije donošenja zakona o odlikovanjima, Kancelarija ordena izdavala je znak odlikovanja. 

Osoba, organizacija udruženog rada, druga organizacija i jedinica Jugoslavenske narodne armije koji su bili odlikovani, mogli su biti ponovo odlikovani istim odlikovanjem. Znaci odlikovanja, povelje i uvjerenja o odlikovanju mogli su se nositi, odnosno koristiti samo u odgovarajuće svrhe i na primjeren način. Odlikovana osoba znake odlikovanja nosila je u skladu s odredbama statuta ordena i statuta medalja.

Na zahtjev odlikovane osobe koja izgubi znak odlikovanja, šef Kancelarije ordena je mogao izdati, na osnovu raspoloživih službenih podataka o odlikovanju, novi znak odlikovanja, uz odgovarajuću naknadu. Umjesto izgubljene povelje ili uvjerenja, uz predočenje dokaza da je izgubljeni dokument oglašen nevažećim, izdavao se duplikat.