HrvatskiEnglish

Kuna Numis International

Home

ordernow

monetalis-cover-kin2 

2. izdanje, 2011.

Nakon četiri godine rada izašlo je drugo izdanje ovog kataloga kovanog i papirnog novca zemalja bivše Jugoslavije.

U novo izdanje su uključena sva izdanja kovanog i papirnog novca od 1848. godine do danas.

Osim redovnih izdanja, u katalogu su prikazana i prigodna izdanja, setovi, neizdane kovanice i novčanice, probe, varijante, česte makulature i druga neredovna izdanja, privatna izdanja, te literatura.

Mekani uvez, 19 x 12 cm, 1204 stranice, crno-bijele slike, hrvatski i engleski tekstovi.

autor: Zlatko Viščević

 

2nd edition, 2011

After four years of work, new edition of this catalog of coins and banknotes of ex Yugoslavian countries has been published.

All coins and banknotes issued since 1848 until present day are included in this new edition.

Besides regular issues, this catalog elaborates: commemorative issues, sets, coins and banknotes not issued, trial strikes, varieties, common errors and other irregular issues, private issues and numismatic literature.

Soft cover, 19 x 12 cm, 1204 pages, grayscale images, Croatian and English texts.

author: Zlatko Viščević

Glavne prednosti ovog kataloga:

 • sve na jednom mjestu (kovanice i novčanice)
 • detaljan prikaz materijala
 • aktualne tržišne cijene
 • prikaz aukcijskih rezultata
 • poveznice na literaturu

Ovo je najopširniji numizmatički katalog za područje bivše Jugoslavije koji možete pronaći na na tržištu.

 

Main advantages of this catalog:

- all in one place (coins and banknotes)

- detailed presentation of items
- actual market prices
- auction results
- literature references

This is most comprehensive numismatic catalog for ex-Yugoslavian region you can find on numismatic market.

O katalogu

 

About the catalog

Sadržaj

Predgovor

Uvod

Kako se služiti ovim katalogom

 • Prikaz kovanica
 • Prikaz novčanica
 • Kataloški brojevi
 • Stupnjevi rijetkosti
 • Numizmatičke vrijednosti
 • Literatura
 • Aukcijski rezultati
 • Kratice


Skupljanje numizmatike

 • Što skupljati?
 • Kako početi skupljati?
 • Nabavka numizmatike
 • Numizmatička vrijednost novca


Skupljanje kovanica

 • Osnovna obilježja kovanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje kovanica
 • Čišćenje kovanica


Skupljanje novčanica

 • Osnovna obilježja novčanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje novčanica
 • Čišćenje i peglanje novčanica

 

KOVANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Hrvatska

 • Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (neizdani kovani novac)
 • Nezavisna Država Hrvatska (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Bosna i Hercegovina

 • Republika Bosna i Hercegovina (srebrnjaci i zlatnici, privatna izdanja)
 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Jugoslavija

 • Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Kraljevina Jugoslavija (redovna izdanja, dukati, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Demokratska Federativna Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Federativna Narodna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti)
 • Savezna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti)


Srbija

 • Knjaževina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Srbija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, specijaliteti, privatna izdanja)


Crna Gora

 • Knjaževina Crna Gora (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Crna Gora (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Crna Gora (novokovi, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


NOVČANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja, prigodna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Hrvatska

 • Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (neizdani asignati)
 • Nezavisna Država Hrvatska (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, prigodna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)


Bosna i Hercegovina

 • Republika Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, loklana izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)


Jugoslavija

 • Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Demokratska Federativna Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Federativna Narodna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Savezna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)


Srbija

 • Srpska Vojvodina (asignati)
 • Knjaževina Srbija (neizdane novčanice)
 • Kraljevina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Srbija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)


Crna Gora

 • Kraljevina Crna Gora (redovna izdanja)
 • Republika Crna Gora (privatna izdanja)


Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)

 

 

Content

Foreword

Introduction

How to use this catalog

 • Coins presentation
 • Banknotes presentation
 • Catalog numbers
 • Rarity grades
 • Numismatic values
 • Literature
 • Auction results
 • Abbrevations


Skupljanje numizmatike (Croatian only)

 • Što skupljati?
 • Kako početi skupljati?
 • Nabavka numizmatike
 • Numizmatička vrijednost novca


Skupljanje kovanica (Croatian only)

 • Osnovna obilježja kovanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje kovanica
 • Čišćenje kovanica


Skupljanje novčanica (Croatian only)

 • Osnovna obilježja novčanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje novčanica
 • Čišćenje i peglanje novčanica

 

COINS

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)


Croatia

 • Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (coins not issued)
 • Independent State of Croatia (regular issues, special issues, private issues)
 • Republic of Croatia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)


Bosnia and Herzegovina

 • Republic of Bosnia and Herzegovina (silver and gold coins, private issues)
 • Bosnia and Herzegovina (regular issues, sets, special issues, private issues)


Yugoslavia

 • Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (regular issues, special issues, private issues)
 • Kingdom of Yugoslavia (regular issues, ducats, special issues, private issues)
 • Democratic Federative Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Federal People's Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Socialist Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues)
 • Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues)


Serbia

 • Principality of Serbia (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Serbia (regular issues, special issues)
 • Serbia (regular issues, special issues)
 • Republic of Serbia (regular issues, silver and gold coins, sets, private issues)


Montenegro

 • Principality of Montenegro (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Montenegro (regular issues, special issues)
 • Republic of Montenegro (official restrikes, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)


Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)


BANKNOTES

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues, commemorative issues, sets, special issues, private issues)


Croatia

 • Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (assignats not issued)
 • Independent State of Croatia (regular issues, special issues, private issues)
 • Republic of Croatia (regular issues, commemorative issues, sets, special issues, private issues)


Bosnia and Herzegovina

 • Republic of Bosnia and Herzegovina (regular issues, local issues, special issues, private issues)
 • Bosnia and Herzegovina (regular issues, special issues, private issues)


Yugoslavia

 • Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Democratic Federative Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Federal People's Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Socialist Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues, private issues)
 • Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)


Serbia

 • Serbian Vojvodina (assignats)
 • Principality of Serbia (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Serbia (regular issues, special issues)
 • Serbia (regular issues, special issues)
 • Republic of Serbia (regular issues, special issues, private issues)


Montenegro

 • Kingdom of Montenegro (regular issues)
 • Republic of Montenegro (private issues)


Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, special issues, private issues)

Primjeri stranica

 

Sample pages

Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

Besplatna poglavlja (download)

Kovanice i novčanice Kraljevine Jugoslavije.

Besplatni download - kliknite ovdje.

Veličina fajla: ~6MB
 

Free chapters (download)

Coins and banknotes of the Kingdom of Yugoslavia.

Free download - click here.

File size: ~6MB

Komentari kupaca i korisnika

 

Buyers' and users' comments

Owen W. Linzmayer, SAD - USA

With this second edition, Zlatko Viščević has created a solid reference for collectors of notes of Yugoslavia and its constituent republics from 1849 to 2011. Coins and Banknotes delivers a dense helping of numismatic information at a price that can't be beat.


--Owen W. Linzmayer, Publisher of The Banknote Book (www.banknotebook.com)

 

Dinko Ukić, Hrvatska - Croatia

Katalog je odličan, pregledan i vrlo detaljan. Lijepo je na jednom mjestu imati kovanice i novčanice prostora bivše Jugoslavije i to još sa nekim specijalitetima. Moj prijedlog je da za sljedeće izdanje ubacite bonove i žetone koji su također predmet interesa kolekcionara.

 

Ranko Mandić, Srbija - Serbia

comment1

 

dr.sc. Ivor Altaras Penda, Hrvatska - Croatia

Izuzetan trud autora urodio je katalogom numizmatike naše zemlje i zemalja našeg okruženja kojeg bi trebao posjedovati svatko tko iskazuje interes za ovo područje ljudskog djelovanja. Ovaj katalog je nezaobilazni izvor informacija i inspiracija za daljnje istraživanje.

 

Lukáš Hemek, Češka - Czech Republic

It is clear there was a lot of research needed to bring new valuable information to all of us, who are interested in collecting this part of Europe.

 
I really appreciate to enhance my knowledge and I would like to specifically praise the chapters of “irregular issues” describing error prints, proofs and not issued banknotes.

 

Sven Sambunjak, Hrvatska - Croatia

Izvrstan numizmatički katalog, pregledan, detaljan, obuhvatan. Koristim ga gotovo svakodnevno, i predstavlja mi veliku pomoć u bavljenju numizmatikom.
 
Sven Sambunjak, urednik stranice SrebroZlato.com

 

Darko Škrlec, Slovenija - Slovenia

Že pred leti sem iskal katalog v katerem bi našel podatke o denarju, ki je bil v obtoku na ozemlju bivše Jugoslavije. Našel sem sicer več katalogov, ki pa so obravnavali bolj ozko področje (samo kovanci ali samo bankovci). Zato sem bil izredno vesel kataloga (1. izdaja, 2007), ki ga je izdal g. Viščević, saj sem v eni knjigi našel vse podatke, ki sem jih potreboval. Druga izdaja kataloga pa je naravnost fantastična, saj poleg rednih izdaj obravnava tudi druge posebnosti, kot so npr. privatne izdaje. S katalogom sem zelo zadovoljen in ga priporočam vsem, ki jim je zanimiva numizmatika na področju bivše Jugoslavije. Prepričan sem, da tako popolnega gradiva ne najdete nikjer drugje.

 

Edi Puh, Hrvatska - Croatia

Što se tiče sadržaja kataloga nemam zamjerki. Malo mi smeta da je tako velik broj stranica uvezan u mali format. Draže bi mi bilo da je katalog 4 puta veći i 4 puta tanji. Sve u svemu najbolji katalog do kojeg sam uspio doći. Sve pohvale.

 

Sergio Blazic, Urugvaj - Uruguay

comment3

 

Ivica Brđović, Srbija - Serbia

Po meni najcelovitiji i najbolji katalog koji je izašao na ovim prostorima. Katalog je vrlo pregledan i lak za upotrebu, a ujedno daje dosta informacija iz oblasti numizmatike i notafilije iz svih država nastalih iz bivše Jugoslavije.

 
Što je najvažnije prati u potpunosti kretanje cena na tržištu pa je zato i aktuelan. Sveobuhvatan je jer se ne bavi samo redovnim izdanjima novca, već i neredovnim kao i privatnim izdanjima.Vrlo korisno štivo za sve one koji se bave numizmatikom.

 

Miloje Chastven, Izrael - Israel

You can't compare it with other - simple, unique, and detailed work! Can suggest it to every serious dealer that deal with this territory!

 

Veljko Guduraš, Hrvatska - Croatia

Izuzetno kvalitetan katalog potreban svakom sakupljaču numizmatike sa područja bivše Jugoslavije.

 

Michael K. Bozovich, SAD - USA

comment2

 

Mijo Radovčić, Hrvatska - Croatia

Katalog je odličan,opširan i vrlo detaljan. Ponešto nisam ni znao dok nisam dobio katalog u ruke. Čestitke za katalog.

 

Patrik Stazinski, Slovenija - Slovenia

Katalog je točno šta sam tražio. Sve o Jugoslaviji i posle razpada na jednom mjestu. Ne treba mi više kataloga za jedno područje. Katalog je obširan i detaljan. Ima ogromo informacija i da je još u boji bio bi savršen.

 

Avgust Balažic, Slovenija - Slovenia

Katalog je odličan, sem zelo zadovoljen!

 

Erich Andorfer, Njemačka - Germany

Hervorragender Katalog für Münzen- und Banknotensammlersammler der Gebiete des früheren Jugoslawien mit ausführlichen Informationen und detaillierten Beschreibungen der Münzen und Banknoten. Ein besseres Werk dürfte für dieses Gebiet nicht zu finden sein.

Excellent catalogue for collectors of coins and banknotes of the areas of the former Yugoslawia with extensive descriptions of the coins and banknotes. It will be hard to find a better catalogue of this area.

 

Zlatko Plesivčak, Hrvatska - Croatia

Do sada najopsežniji katalog kovanog i papirnog novca za područje bivše SFR Jugoslavije sa mnogo do sada neobjavljenih podataka i prikazom postignutih cijena na aukcijama za raritetne primjerke. Katalog kojega treba posjedovati.

 

Ivica Pocrnić, Hrvatska - Croatia

Katalog je odličan, takav još nismo imali na području Hrvatske i zemalja iz okruženja, čak je daleko bolji i od onog Jelinčičevog iz razdoblja Jugoslavije, koji je tiskan tamo krajem 80-ih godina!

 

Peter Mlakar, Slovenija - Slovenia

Mislim, da je to eden boljših, če ne najboljši katalog kovanega in papirnega denarja na prostoru bivše Jugoslavije. Je zelo pregleden in lepo kategoriziran ter razdeljen po republikah. Po moji oceni čista desetka!

 

Manuel Novak, Njemačka - Germany

Katalog „Kovanice i novčanice 2. izdanje 2011.“ je točno po mojoj potrebi napravljen. Pregledan i informativan u svim pogledima uključujući i rijetke i privatne kovanice i novcanice. Vrlo sam zahvalan i zadovoljan s Vašim katalogom, Puno hvala.

 

Sašo Janičijevič, Slovenija - Slovenia

Katalog je bez dvojbe najpotpunija knjiga sa područja numizmatike i notafilije bivše Jugoslavije dosad. Konačno sve u jednoj knjigi!

 

Radek Dlouhy, Poljska - Poland

The catalogue is excellent and detailed helping to recognize and value the notes and coins.

 

Jon Ashelford, Ujedinjeno Kraljevstvo - United Kingdom

A very comprehensive and detailed catalogue of coins and banknotes from the former Yugoslavia. The author’s extensive knowledge of the notes and coins of this area is obvious and the book is a real achievement.

 

Ludwik Litewka, Poljska - Poland

comment4

 

Damjan Lesjak, Slovenija - Slovenia

Katalog mi se veoma sviđa, treba ga svatko, koji se barem malo bavi sa numizmatikom s područja bivše Jugoslavije jer daje sve znanje, koje se očekuje. Cena? Sitnica u usporedbi sa mogučnostima koje pruža.

 

Daniel Denis, Francuska - France

Zlatko Viscevic made a wonderful and unique work with this new edition, a lot of research including unissued and irregular issues which I loved particularly. I strongly recommend this catalogue to all collectors and dealers of coins and banknotes of the former Yugoslavia. Excellent, Thank you Zlatko!

 

Jovan Kecman, Hrvatska - Croatia

Skoro sam se počeo baviti numizmatikom i kao svaki početnik mnoge stvari mi nisu bile potpuno jasne. Narudžbom kataloga:Kovanice i novčanice II izdanje, mnoge stvari su dobile novu, jasniju dimenziju. Katalog je pregledan, sadržava sve ono što je zanimljivo i karakteristično za pojedinu kovanicu ili novčanicu. Veliki plus je u tome što je na jednom mjestu dostupna sva numizmatička građa koja se pojavljivala na ovim prostorima. Mislim da je ovaj katalog "obavezna lektira" za svakog numizmatičara koji se iole misli ozbiljnije baviti ovim hobijem. Autoru želim uspjeh u daljem radu na promicanju numizmatike na sveopće zadovoljstvo.

 

Denis Pešut, Hrvatska - Croatia

Zlatko, sve pohvale za katalog. Mislim da si postavio visoki standard u kategoriji publikacija koje se bave numizmatikom.

 

Ante Milić, Hrvatska - Croatia

Pohvale za odlično odrađenu ovu krasnu knjigu!

 

Krešimir Kljaić, Hrvatska - Croatia

Novim izdanjem svog kataloga Zlako Viščević je uradio ogroman posao i napravio dosad najbolji, najdetaljniji i najopsežniji katalog za kovanice i novčanice s područja bivše jugoslavije. Katalog sadrži veliki broj podataka meni dosad nepoznatih, a vjerojatno i dosad nigdje obrađenih. Sve u svemu izvrstan posao.

 

Filip Perković, Hrvatska - Croatia

...što se tiče katologa ja sa zadovoljan, toliko zadovoljan da sam cijelu svoju kolekciju ponovo presložio i rasporedio prema vašem katalogu!!!!!! :)

 

Zoran Tatić, Njemačka - Germany

Moj utisak za katalog je takav kao što sam i očekivao - vrlo pozitivno. Jako opširan i detaljan opis. A naročito što mi se posebno sviđa, da je to prvi katalog novčanica i kovanica na jednom mjestu. Profesionalno za sve kolekcionare numizmatike i notafilije.

 

Slobodan Miščević, Hrvatska - Croatia

Za početnike i profesionalce, svakako najbolja knjiga do sada koja obrađuje kovanice i novčanice sa područja ex-Jugoslavije. Svakako preporuka za svakoga koga ova materija zanima...

 

Dejan Mirčevski, Slovenija - Slovenia

Moje dijete koje ima dvanaest godina upotrebljava taj vaš katalog i on je vrlo zadovaljan jer su obrađeni svi detalji novaca sa prostora bivše Jugoslavije. Katalog je stalno u upotrebi i s našim prijateljem kolekcionarom listaju taj katalog skoro svaki dan...

 

Amer Krivošija, Bosna i Hercegovina - Bosnia and Herzegovina

Katalog je za svaku pohvalu. Njegova sveobuhvatnost i detaljnost ne ostavljaju mnogo prostora za zamjerke. Nakon privikavanja na kriterije poretka (država / nominala / godina) umjesto alternativnog (godina / nominala), svakom korisniku, početniku ili iskusnijem, vrlo je lako naći traženu informaciju, a katalog postaje odličan udžbenik.

The catalog is to be applauded. Its comprehensiveness and details covered do not leave much room for objections. After getting used to the order of the criteria (countries / denominations / year) rather than the alternative (year / denomination), any user, novice or experienced, can easily find the information required, and the catalog becomes a great tutorial and textbook.

 

Franci Tomšič, Slovenija - Slovenia

Katalog je svakako izvanredan sa zaista puno podataka i novosti.

 

Domagoj Brozović, Hrvatska - Croatia

Izuzetan katalog – ne samo zbog sveobuhvatnosti građe, već i zbog njene uredne preglednosti. Svaka novčanica ili novčić s ovih prostora je vrlo detaljno obrađena i lako se nalazi! Obavezna literatura za svakog tko se želi baviti numizmatikom, amaterski ili ozbiljnije.

 

Garry Saint, SAD - USA

...all in all, this is probably the most comprehensive catalog of this type published to date and I recommend it. It is useful for anyone who is considering collecting the former Yugoslavia countries or for those who already specialize in them. This book will satisfy both ends of the collecting spectrum. Great job Zlatko!


--Garry Saint, editor of Numismondo.net (www.numismondo.net)

 

Milena Berkuljan, Crna Gora - Montenegro

Katalog “Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije” na podroban i posve jasan način pruža veliki broj informacija korisnih svim ljudima iz svijeta numizmatike, a početnicima omogućava da na jednom mjestu pronađu potpunu numizmatičku građu sa prostora bivše Jugoslavije, kao i perioda prije i poslije iste. Zahvaljujući velikom istraživačkom radu, detaljni opisi kovanica i novčanica ne ostavljaju mjesta nedoumicama, sve je jasno izdefinisano, pa zbog toga i gore navedenog, katalog zauzima visoko mjesto među izdanjima posvećenih ovoj oblasti.


--Milena Berkuljan, dokumentarista, Muzej novca - Centralna banka Crne Gore

 

Peter Mosselberger, Italija - Italy

Zlatko has sent me a copy of this book which so far I did not know. I immediately realized that it is a very comprehensive and detailed work, meticulously composed by a person who certainly knows very well the monetary history of Yugoslavia and the present nations. As a banknote collector and author of www.banknote.ws I do really appreciate this complex work which leaves no question unanswered.


--Peter Mosselberger, Founder and editor of Bank Note Museum (www.banknote.ws)

 

Dmitry Zagorenko, Ukrajina - Ukraine

Great job. Very detailed information about the notes which were issued in the territory of Yugoslavia and the modern states formed after the breakup of Yugoslavia. The author's researches are worthy of respect. All in great detail, from the statistical information to the small details. Examined the accompanying materials - proofs, unissued notes, etc. For me, a special place is occupied by research on serial prefixes - the most important information, which is just starting to appear in the national catalogs.


--Dmitry Zagorenko, President and CEO, World Banknote Collectors Association

 

Erwin van den Buys, Belgija - Belgium

Another masterpiece has been created! This book is a must-have catalog for each coin or banknote collector, very much detailed, clear, complete and easy to use.

This catalog is the proof of an intense research done!! Amazing!! Truly an excellent job!!

 

Stan Lechpammer, SAD - USA

Just to confirm the receipt of the book - quite an impressive endeavor! I was surprised to find - even at a first glance - coins variations not even listed in the other catalogs. In my view this is the most comprehensive catalog ever - a superb and extremely helpful guide!!!

 

Recenzije i prikazi

 

Reviews

 
     

Narudžbe

CIJENA
eKnjiga (PDF): 110 kn

POŠTARINA
Besplatna za sve zemlje svijeta.

KONTAKTI
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: +385 95 858 6377
 
 

Orders

PRICE
eBook (PDF): 15 EUR / 20 US$

SHIPPING
Free for all countries.

CONTACTS
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telephone: +385 95 858 6377