Jugoslavenski Orden narodnog oslobođenja

Otkupljujemo kovanice, novčanice i odlikovanja!

WhatsApp
Telefon

WhatsApp

Telefon

Viber

Iskoristite mogućnost besplatne procjene. Isplata odmah. Gotovina ili na račun.

Viber

Orden narodnog oslobođenja ustanovio je Vrhovni komandant Narodnooslobodilačke vojske (NOV) i Partizanskih odreda Jugoslavije (POJ) 15. kolovoza 1943. godine, kao odlikovanje koje se dodjeljuje „za zasluge učinjene za oslobođenje naroda“. Za dodjelu ovog ordena mogli su se predlagati pioniri narodnog ustanka, organizatori Narodnooslobodilačke vojske i lica koja su na neki način doprinijela „učvršćivanju naših (jugoslavenskih) tekovina izvojevanih borbom“.

Namjene i stupnjevanje Ordena

Orden spada u odlikovanja visokog ranga te je prvobitno zamišljeno da će imati tri reda. Predsjedništvo AVNOJ-a tako je dodijelilo Orden narodnog oslobođenja I. reda 22 pojedinaca, kao i Antifašističkom frontu žena Jugoslavije. Međutim, prijedlog da Orden bude sastavljen od tri reda na poslijetku je odbijen te je odlučeno da se on neće stupnjevati. Namjena ordena dopunjena je u listopadu 1944. godine, kada je donesena odluka da će se on dodjeljivati pionirima i organizatorima narodnog ustanka i Narodnooslobodilačke vojske, oficirima i podoficirima, vojnicima i političkim komesarima, i to za velike zasluge u borbi za oslobođenje naroda. Orden se dodjeljivao i istaknutim jedinicama NOV-a za uspjehe u borbi protiv neprijatelja, te pojedinim organizacijama i pojedincima Narodnooslobodilačkog pokreta koji su se istaknuli u borbi za oslobođenje naroda.

Zatim je 1955. godine namjena ordena izmijenjena, te se nadalje on dodjeljuje za istaknute zasluge u pojedinoj organizaciji u rukovođenju Ustankom te u stvaranju i razvijanju Federativne Narodne Republike Jugoslavije. U praksi, orden se dodjeljivao organizatorima narodnog ustanka, uglednim građanima i pripadnicima raznih političkih partija koji su pristupili narodnooslobodilačkom procesu, te rukovodiocima POJ-a i Narodnooslobodilačke vojske za ratne i poslijeratne zasluge (kako u vrijeme rata, tako i u mirnodopskim uvjetima). Orden se dodjeljivao za društveno-političke zasluge – kako vojne, tako i civilne.

Od 1944. do 1985., Ordenom narodnog oslobođenja je odlikovano 262 državljanina Jugoslavije te 21 strani državljanin.

Izrada i izgled Ordena narodnog oslobođenja

Pretpostavlja se da je skicu ovog ordena izradio Đorđe Andrejević Kun, a reljef Antun Augustinčić. Potonji je, zajedno s ruskim majstorima, radio na izradi matrice te je sudjelovao u konačnom oblikovanju Ordena narodnog oslobođenja. Proizvodnja je započela u lipnju 1944. godine u Moskovskoj kovnici novca, te je Orden u 1.600 primjeraka dostavljen Vrhovnom štabu NOV-a i POJ-a početkom rujna iste godine. Do lipnja 1945. godine proizvedena su ukupno 3.572 ordena.

Jedno vrijeme, za izradu Ordena bila je zadužena Zlatarsko-rezbarska radiona braće Knaus u Zagrebu (1945. godine), a nakon toga ovo ordenje proizvodio je IKOM Zagreb koji na naličje svakog ordena „udara“ svoj žig. Neki od proizvedenih ordena prepravljani su na iglu u beogradskom Zavodu za izradu novčanica. Na tim komadima, na igli se nalazi potpis „ZIN KOVNICA“.

Orden narodnog oslobođenja
IKOM-ov model Ordena narodnog oslobođenja.

U navedenim razdobljima, Orden narodnog oslobođenja se mijenjao izgledom tri puta. Dvije starije verzije ordena zamijenio je treći i posljednji tip – visine 51 mm i širine 47 mm. Visina reljefa s okvirom je 34 mm, a širina 28 mm. Širina okvira oko reljefa je 3 mm. Tekst na dnu reljefa, koji glasi „Narodno oslobođenje“, pisan je latinicom na srpskohrvatskom jeziku.

Orden je izrađen od srebra, a sastoji se od dvije pozlaćene zvijezde – petokrake. Gornja, veća zvijezda ima kanelirane zrake sa zupčastim vrhovima, dok donja ima glatke strane. Na zvijezdama se nalazi reljef od patiniranog srebra koji prikazuje pozdravljanje oslobođenja od strane jugoslavenskog naroda. Klasje žita i lovorove grane krase ivicu reljefa, na čijem se lijevom gornjem dijelu nalazi crvena zvijezda s pet krakova. Vrpca je izrađena od srebrne moarirane svile širine 36 mm, s 15 mm širokim plavim poljem na središnjem dijelu.

Orden narodnog oslobođenja obično se nosio na lijevoj strani grudi.

Danas je cijenjen predmet za otkup u numizmatičkim krugovima

Otkupljujemo kovanice, novčanice i odlikovanja!

WhatsApp
Telefon

WhatsApp

Telefon

Viber

Iskoristite mogućnost besplatne procjene. Isplata odmah. Gotovina ili na račun.

Viber

Podijelite s drugima:

WhatsApp
Scroll to Top