E-KNJIGAKovani novac
Republike Hrvatske
od osamostaljenja
do danas

ISBN 953-99817-0-0

1. izdanje, 2004.

Ovo je osnovni katalog kovanog novca Republike Hrvatske. Pokriva izdanja od 1993. do 2004., uključujući redovni i prigodni novac, zlatnike, srebrnjake, setove i specijalitete.

Tiskana knjiga je rasprodana.

Dostupno je digitalno izdanje u PDF-u (kao e-knjiga).

Skinite besplatno poglavlje.
O knjizi

Ova knjiga je katalog hrvatskog kovanog novca u razdoblju od 1993. do 2004. Obrađuje redovna izdanja, prigodna izdanja, specijalitete, setove, uz prikaz numizmatičkih vrijednosti.

 • Mekani uvez
 • A5 format
 • 138 stranica
 • Crno-bijele slike
 • Hrvatski i engleski tekstovi
 • Tržišne cijene u EUR

Autor: Zlatko Viščević

Sadržaj

Optjecajni kovani novac Republike Hrvatske

 • Cjelokupni prikaz optjecajnog novca Republike Hrvatske od 1 lipe do 25 kuna sa slikama lica i naličja, detaljnim opisima i naznačenim veličinama emisija za određenu godinu kovanja. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prigodni novac Republike Hrvatske u srebru i zlatu

 • Prikaz prigodnog novca Republike Hrvatske u srebru i zlatu sa slikama, detaljnim opisima i naznačenim veličinama emisija. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kompleti optjecajnog novca Republike Hrvatske

 • Opisi kompleta optjecajnog novca izdanih od strane Hrvatske Narodne Banke i Hrvatskog Novčarskog Zavoda, slike i veličine emisija. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Numizmatički kompleti i pojedinačna pakiranja prigodnog novca Republike Hrvatske u srebru i zlatu

 • Opisi kompleta prigodnog novca i pojedinačnih pakiranja prigodnog novca u srebru i zlatu. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Varijante, makulature, probe i druga neredovna izdanja

 • Prikazi i opisi varijanti našeg kovanog novca, uključeni podaci i o zlatnim i srebrnim primjercima kovanog novca s veličinama emisija. Prikazi lažnih, krivotvorenih varijanti. Učestale makulature na optjecajnom kovanom novcu. Probe i druga neredovna izdanja i njihovi opisi. Svi podaci prikupljeni istraživačkom metodom i po prvi put objavljeni. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kronološka lista

 • Lista kovanica izdanih po godinama.

Lista po nominalama

 • Lista kovanica po nominalama.

Numizmatičke vrijednosti

 • Tržišne vrijednosti našeg kovanog novca izražene u bodovima (1 bod = 1 EUR).
Cijena i narudžbe

Knjiga se može naručiti na dolje navedene kontakte.

Cijena: 27 kn / 3,70 EUR / 4,20 USD

Plaćanje: Virman, PayPal.

Dostava: online dostava digitalne knjige je besplatna.

Kontakt za narudžbe

Narudžbe za knjigu možete upućivati na:

Najbrže odgovaramo na telefon, Viber i WhatsApp.

E-BOOKCoins of the
Republic of Croatia
from Independence
to the Present Day

ISBN 953-99817-0-0

1st edition, 2004.

This is basic catalog for coins of the Republic of Croatia. It covers issues from 1993 until 2004, including regular and commemorative coins, Gold coins, Silver coins, coin sets and special issues.

Printed book is sold out.

Only digital edition in PDF is available (as e-book).

Download free chapter.
About the book

This book is a catalog of Croatian coins from 1993 until 2004. In covers regular issues, commemorative issues, coin sets, special issues and numismatic values.

 • Paperback cover
 • A5 size
 • 138 pages
 • Grayscale images
 • Croatian and English texts
 • Market prices in EUR.

Author: Zlatko Viščević

Content

Circulating coins of the Republic of Croatia

 • Review of all Croatian circulating coins from 1 lipa to 25 kuna with obverse and reverse images, detail descriptions and mintages. Croatian and English text.

Silver and Gold commemorative coins of the Republic of Croatia

 • Review of all Croatian silver and gold commemorative coins from with coin images, detail descriptions and mintages. Croatian and English text.

Sets of circulating coins of the Republic of Croatia

 • Review of Croatian circulating coin sets, images and mintages. Croatian and English text.

Numismatic sets of Silver and Gold commemorative coins of the Republic of Croatia

 • Review of Croatian commemorative coin sets, images and mintages. Croatian and English text.

Varieties, errors, trial strikes and other irregular issues

 • Reviews and descriptions of all known varieties of Croatian coins, gold and silver varieties of circulation coins included. Fake varieties. Errors on Croatian circulation coins. Trial strikes and other irregular issues. All data collected by research method. Croatian and English text.

Chronological list

 • List of coins by dates.

Denomination list

 • List of coins by denominations.

Coin prices

 • Coin prices in EUR.
Price and orders

You can order your copy on contacts shown below.

Price: 3,70 EUR / 4,20 USD

Payment methods: Wire transfer, PayPal.

Shipping: online delivery of digital book is free.

Contacts for orders

You can contact us for book orders on:

We reply fast on phone, Viber and WhatsApp.

TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
PRATITE NAŠ RADDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:
TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
ČLANSTVAOrganizacije i udruge
PRATITE NAŠE OBJAVEDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.