E-KNJIGAKovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije

ISBN 978-953-56890-0-3

2. izdanje, 2011.

Ovo je vodeći numizmatički katalog za kovani i papirni novac na području bivše Jugoslavije.

U ovo izdanje uključena su sva izdanja kovanog i papirnog novca od 1848. do 2011. godine.

Tiskana knjiga je rasprodana.

Dostupno je digitalno izdanje u PDF-u (kao e-knjiga).

O knjizi

Ova knjiga je numizmatički katalog koji obrađuje kovani i papirni novac na području bivše Jugoslavije Osim redovnih izdanja, u katalogu su prikazana i prigodna izdanja, setovi, neizdane kovanice i novčanice, probe, varijante, česte makulature i druga neredovna izdanja, fantazijska izdanja, te referentna literatura. U katalogu su navedene i numizmatičke vrijednosti i aukcijski rezultati za pojedine primjerke.

 • Mekani uvez
 • 19 x 12 cm
 • 1204 stranice
 • Crno-bijele slike
 • Hrvatski i engleski tekstovi
 • Tržišne cijene u EUR

Autor: Zlatko Viščević

Sadržaj

Predgovor

Uvod

Kako se služiti ovim katalogom

 • Prikaz kovanica
 • Prikaz novčanica
 • Kataloški brojevi
 • Stupnjevi rijetkosti
 • Numizmatičke vrijednosti
 • Literatura
 • Aukcijski rezultati
 • Kratice

Skupljanje numizmatike

 • Što skupljati?
 • Kako početi skupljati?
 • Nabavka numizmatike
 • Numizmatička vrijednost novca

Skupljanje kovanica

 • Osnovna obilježja kovanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje kovanica
 • Čišćenje kovanica

Skupljanje novčanica

 • Osnovna obilježja novčanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje novčanica
 • Čišćenje i peglanje novčanica

KOVANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Hrvatska

 • Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (neizdani kovani novac)
 • Nezavisna Država Hrvatska (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Bosna i Hercegovina

 • Republika Bosna i Hercegovina (srebrnjaci i zlatnici, privatna izdanja)
 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Jugoslavija

 • Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Kraljevina Jugoslavija (redovna izdanja, dukati, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Demokratska Federativna Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Federativna Narodna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti)
 • Savezna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti)

Srbija

 • Knjaževina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Srbija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, specijaliteti, privatna izdanja)

Crna Gora

 • Knjaževina Crna Gora (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Crna Gora (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Crna Gora (novokovi, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

NOVČANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja, prigodna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Hrvatska

 • Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (neizdani asignati)
 • Nezavisna Država Hrvatska (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, prigodna izdanja, setovi, specijaliteti, privatna izdanja)

Bosna i Hercegovina

 • Republika Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, loklana izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)

Jugoslavija

 • Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Kraljevina Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Demokratska Federativna Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Federativna Narodna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
 • Savezna Republika Jugoslavija (redovna izdanja, specijaliteti)

Srbija

 • Srpska Vojvodina (asignati)
 • Knjaževina Srbija (neizdane novčanice)
 • Kraljevina Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Srbija (redovna izdanja, specijaliteti)
 • Republika Srbija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)

Crna Gora

 • Kraljevina Crna Gora (redovna izdanja)
 • Republika Crna Gora (privatna izdanja)

Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja, specijaliteti, privatna izdanja)
Cijena i narudžbe

Knjiga se može naručiti na dolje navedene kontakte.

Cijena: 110 kn / 15 EUR / 16 USD

Plaćanje: Virman, PayPal.

Dostava: online dostava digitalne knjige je besplatna.

Kontakt za narudžbe

Narudžbe za knjigu možete upućivati na:

Najbrže odgovaramo na telefon, Viber i WhatsApp.

E-BOOKCoins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

ISBN 978-953-56890-0-3

2nd edition, 2011.

This is the leading numismatic catalog for coins and banknotes of ex-Yugoslavian region.

This edition covers all numismatic issues since 1848 until 2011.

Printed book is sold out.

Only digital edition in PDF is available (as e-book).

About the book

This book is a numismatic catalog of coins and banknotes of ex-Yugoslavian region. It covers: regular issues, commemorative issues, sets, unissued coins and banknotes, trial strikes, varieties, common errors and other irregular issues and private issues. Catalog also lists numismatic values and auction results for some items.

 • Paperback cover
 • 19 x 12 cm
 • 1204 pages
 • Grayscale images
 • Croatian and English texts
 • Market prices in EUR.

Author: Zlatko Viščević

Content

Foreword

Introduction

How to use this catalog

 • Coins presentation
 • Banknotes presentation
 • Catalog numbers
 • Rarity grades
 • Numismatic values
 • Literature
 • Auction results
 • Abbrevations

Skupljanje numizmatike (Croatian only)

 • Što skupljati?
 • Kako početi skupljati?
 • Nabavka numizmatike
 • Numizmatička vrijednost novca

Skupljanje kovanica (Croatian only)

 • Osnovna obilježja kovanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje kovanica
 • Čišćenje kovanica

Skupljanje novčanica (Croatian only)

 • Osnovna obilježja novčanica
 • Stupnjevi očuvanosti
 • Načini skupljanja
 • Čuvanje novčanica
 • Čišćenje i peglanje novčanica

COINS

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)

Croatia

 • Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (coins not issued)
 • Independent State of Croatia (regular issues, special issues, private issues)
 • Republic of Croatia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)

Bosnia and Herzegovina

 • Republic of Bosnia and Herzegovina (silver and gold coins, private issues)
 • Bosnia and Herzegovina (regular issues, sets, special issues, private issues)

Yugoslavia

 • Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (regular issues, special issues, private issues)
 • Kingdom of Yugoslavia (regular issues, ducats, special issues, private issues)
 • Democratic Federative Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Federal People’s Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Socialist Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues)
 • Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues)

Serbia

 • Principality of Serbia (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Serbia (regular issues, special issues)
 • Serbia (regular issues, special issues)
 • Republic of Serbia (regular issues, silver and gold coins, sets, private issues)

Montenegro

 • Principality of Montenegro (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Montenegro (regular issues, special issues)
 • Republic of Montenegro (official restrikes, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)

Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, silver and gold coins, sets, special issues, private issues)

BANKNOTES

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues, commemorative issues, sets, special issues, private issues)

Croatia

 • Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (assignats not issued)
 • Independent State of Croatia (regular issues, special issues, private issues)
 • Republic of Croatia (regular issues, commemorative issues, sets, special issues, private issues)

Bosnia and Herzegovina

 • Republic of Bosnia and Herzegovina (regular issues, local issues, special issues, private issues)
 • Bosnia and Herzegovina (regular issues, special issues, private issues)

Yugoslavia

 • Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Democratic Federative Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Federal People’s Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)
 • Socialist Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues, private issues)
 • Federal Republic of Yugoslavia (regular issues, special issues)

Serbia

 • Serbian Vojvodina (assignats)
 • Principality of Serbia (regular issues, special issues)
 • Kingdom of Serbia (regular issues, special issues)
 • Serbia (regular issues, special issues)
 • Republic of Serbia (regular issues, special issues, private issues)

Montenegro

 • Kingdom of Montenegro (regular issues)
 • Republic of Montenegro (private issues)

Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, special issues, private issues)
Price and orders

You can order your copy on contacts shown below.

Price: 15 EUR / 16 USD

Payment methods: Wire transfer, PayPal.

Shipping: online delivery of digital book is free.

Contacts for orders

You can contact us for book orders on:

We reply fast on phone, Viber and WhatsApp.

TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
PRATITE NAŠ RADDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:
TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
ČLANSTVAOrganizacije i udruge
PRATITE NAŠE OBJAVEDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.