E-KNJIGAKovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova,
Crne Gore i Makedonije – izdanja 2011-2015

2+ izdanje, 2014.

Ovo je dopuna kataloga: “Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije” izdanog 2011. godine.

U ovu dopunu su uključena sva izdanja kovanog i papirnog novca izdana od 2011. do 2015. godine, a koja nisu uključena u osnovno izdanje kataloga, kao i neki novi detalji o starijem novcu koji do 2011. nisu bili poznati numizmatičkoj javnosti.

Dostupno je digitalno izdanje u PDF-u (kao e-knjiga).

O knjizi

Nakon tri godine od izdavanja kataloga Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije pojavila su se nova izdanja kovanica i novčanica koja zaslužuju biti uvrštena u navedeni katalog. Budući da izrada novog izdanja kataloga u ovom slučaju nebi bila praktična, izdana je ova dopuna katalogu koja nosi naziv 2+.

U ovu dopunu uključena su sva izdanja kovanog i papirnog novca koja se javljaju u razdoblju od 2011. do 2014., kao i ona koja su planirana za 2015. godinu. Isto tako, dopuna obuhvaća i neka starija izdanja koja nisu uvrštena u 2. izdanje kataloga.

 • Digitalno izdanje u PDF-u
 • A5 format
 • 140 stranica
 • Slike u boji
 • Hrvatski i engleski tekstovi
 • Tržišne cijene u EUR

Autor: Zlatko Viščević

Sadržaj

Predgovor

Uvod

KOVANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi)

Hrvatska

 • Nezavisna Država Hrvatska (privatna izdanja)
 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici, setovi, privatna izdanja)

Bosna i Hercegovina

 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja)

Jugoslavija

 • Kraljevina Jugoslavija (privatna izdanja)

Srbija

 • Republika Srbija (redovna izdanja, setovi)

Kosovo

 • Republika Kosovo (privatna izdanja)

Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja, srebrnjaci i zlatnici)

NOVČANICE

Slovenija

 • Republika Slovenija (redovna izdanja)

Hrvatska

 • Republika Hrvatska (redovna izdanja, prigodna izdanja, setovi, privatna izdanja)

Bosna i Hercegovina

 • Republika Bosna i Hercegovina (privatna izdanja)
 • Bosna i Hercegovina (redovna izdanja)

Jugoslavija

 • Kraljevina Jugoslavija (specijaliteti, privatna izdanja)

Srbija

 • Kraljevina Srbija (redovna izdanja)
 • Republika Srbija (redovna izdanja)

Makedonija

 • Republika Makedonija (redovna izdanja)
Cijena i narudžbe

Knjiga se može naručiti na dolje navedene kontakte.

Cijena: 30 kn / 4 EUR / 5 USD

Plaćanje: Virman, PayPal.

Dostava: online dostava digitalne knjige je besplatna.

Kontakt za narudžbe

Narudžbe za knjigu možete upućivati na:

Najbrže odgovaramo na telefon, Viber i WhatsApp.

E-BOOKCoins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro and Macedonia – issues 2011-2015

2+ edition, 2014.

This is an addendum to the catalog: “Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia” published in 2011.

This addendum includes all coins and banknotes issued within 2011 and 2015 which were not included in the main catalog. This addendum also includes new details about older coins and banknotes issues which were not know to numismatic community before 2011.

Only digital edition in PDF is available (as e-book).

About the book

Three years since publishing of the numismatic catalog: Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia new coins and banknotes has been issued and they had to be listed in aforesaid catalog. Publishing a new book in this case wouldn’t be practical. Therefore this 2+ addendum is published.

This addendum covers all coins and banknotes issued since 2011 until 2014. It also covers issues planned for 2015. Some new information about older issues (not included in 2nd edition) is published in this addendum.

 • Digital edition in PDF
 • A5 size
 • 140 pages
 • Color images
 • Croatian and English texts
 • Market prices in EUR.

Author: Zlatko Viščević

Content

Content

Foreword

Introduction

COINS

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues, silver and gold coins, sets)

Croatia

 • Independent State of Croatia (private issues)
 • Republic of Croatia (regular issues, silver and gold coins, sets, private issues)

Bosnia and Herzegovina

 • Bosnia and Herzegovina (regular issues)

Yugoslavia

 • Kingdom of Yugoslavia (private issues)

Serbia

 • Republic of Serbia (regular issues, sets)

Kosovo

 • Republic of Kosovo (private issues)

Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, silver and gold coins)

BANKNOTES

Slovenia

 • Republic of Slovenia (regular issues)

Croatia

 • Republic of Croatia (regular issues, commemorative issues, sets, private issues)

Bosnia and Herzegovina

 • Republic of Bosnia and Herzegovina (private issues)
 • Bosnia and Herzegovina (regular issues)

Yugoslavia

 • Kingdom of Yugoslavia (special issues, private issues)

Serbia

 • Kingdom of Serbia (regular issues)
 • Republic of Serbia (regular issues)

Macedonia

 • Republic of Macedonia (regular issues, special issues)
Price and orders

You can order your copy on contacts shown below.

Price: 4 EUR / 5 USD

Payment methods: Wire transfer, PayPal.

Shipping: online delivery of digital book is free.

Contacts for orders

You can contact us for book orders on:

We reply fast on phone, Viber and WhatsApp.

TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
PRATITE NAŠ RADDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:
TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
ČLANSTVAOrganizacije i udruge
PRATITE NAŠE OBJAVEDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.