Otkup odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ)

Otkupljujemo kovanice, novčanice i odlikovanja!

WhatsApp
Telefon

WhatsApp

Telefon

Viber

Iskoristite mogućnost besplatne procjene. Isplata odmah. Gotovina ili na račun.

Viber

Odlikovanja Jugoslavije

U narodnooslobodilačkom ratu, Ukazom od 15.VIII 1943. godine, Vrhovni štab NOV i POJ ustanovio je šest odlikovanja za pripadnike Narodnooslobodilačkog pokreta, i to: Orden narodnog heroja, Orden partizanske zvijezde (I, II i III reda), Orden narodnog oslobođenja, Orden za hrabrost, Medalja za hrabrost i Orden bratstva i jedinstva.

Otkup odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - 095 858 6377

Odlikovanja socijalističke Jugoslavije (SFRJ)

Prvi dokument o dodjeli odlikovanja je Odluka Predsjedništva AVNOJ-a od 24. VII 1944. godine, kojom je, na prijedlog Vrhovnog komandanta, 20 brigada NOV i POJ odlikovano Ordenom narodnog oslobođenja. Prva pojedinačna odlikovanja dodijeljena su odlukom Predsjedništva AVNOJ-a od 7. i 25.XI1944. godine; odlikovana su: Ordenom partizanske zvijezde I reda 63, II reda 143, III reda 351, Ordenom narodnog oslobođenja 16, Ordenom bratstva i jedinstva 12, Ordenom za hrabrost 1216 i Medaljom za hrabrost 773 rukovodioca i borca NOV i POJ.

Odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bili su znaci priznanja koji su se dodjeljivali za rad ili djela koja su zasluživala opće priznanje i isticanje. Odlikovanja su ordeni i medalje.

Odlikovani su mogli biti pojedinci, organizacije udruženog rada, druge organizacije i jedinice oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Odlikovanja je dodjeljivao Predsjednik Republike.

Ordeni SFRJ

  1. Orden jugoslavenske velike zvijezde
  2. Orden slobode
  3. Orden narodnog heroja
  4. Orden junaka socijalističkog rada
  5. Orden narodnog oslobođenja
  6. Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom
  7. Orden ratne zastave
  8. Orden jugoslavenske zastave sa lentom
  9. Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem
  10. Orden republike sa zlatnim vijencem
  11. Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom
  12. Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem
  13. Orden narodne armije sa lovorovim vijencem
  14. Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem
  15. Orden rada sa crvenom zastavom
  16. Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezdom
  17. Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem
  18. Orden republike sa srebrnim vijencem
  19. Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem
  20. Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima
  21. Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem
  22. Orden narodne armije sa zlatnom zvijezdom
  23. Orden za hrabrost
  24. Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici
  25. Orden rada sa zlatnim vijencem
  26. Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima
  27. Orden republike sa brončanim vijencem
  28. Orden jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici
  29. Orden partizanske zvijezde sa puškama
  30. Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom
  31. Orden narodne armije sa srebrnom zvijezdom
  32. Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom
  33. Orden rada sa srebrnim vijencem
  34. Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima
  35. Orden jugoslavenske zastave sa srebrnom zvijezdom

Medalje

  1. Medalja 30 godina pobjede nad fašizmom 1945-1975
  2. Medalja najboljem u predvojničkoj obuci
  3. Medalja odličnom strijelcu
  4. Medalja rada
  5. Medalja Saveza boraca za Jugoslavene u internacionalnim brigadama u Španjolskoj 1936-1939
  6. Medalja Smrt fašizmu – Sloboda Narodu
  7. Medalja sudionicima putovanja s predsjednikom Titom u Indiju i Burmu 1954-1955
  8. Medalja za 10 godina Jugoslavenske narodne armije
  9. Medalja za 20 godina Jugoslavenske narodne armije
  10. Medalja za 30 godina Jugoslavenske narodne armije
  11. Medalja za 40 godina Jugoslavenske narodne armije
  12. Medalja za 50 godina Jugoslavenske narodne armije
  13. Medalja za hrabrost
  14. Medalja za vojne zasluge
  15. Medalja za vojničke vrline
  16. Medalja za zasluge
  17. Medalja zasluga za narod

Spomenice

  1. Partizanska spomenica 1941
  2. Ilindenska spomenica
  3. Spomenica Vis

Redoslijed ordena i medalja predstavlja njihov međusobni rang. Odlikovanjem ordenom narodnog heroja stjecalo se počasno zvanje narodnog heroja. Odlikovanjem ordenom junaka socijalističkog rada stjecalo se počasno zvanje junaka socijalističkog rada.

Odlikovanja su se dodjeljivala ukazom. Prijedloge za odlikovanja Predsjedniku Republike podnosilo je Savezno izvršno vijeće, republičko izvršno vijeće, pokrajinsko izvršno vijeće, savezni sekretar za inostrane poslove i savezni sekretar za narodnu odbranu.

Inicijativu za odlikovanje mogla je dati društveno-politička organizacija, organizacija udruženog rada i druga organizacija i državni organ.

Odlikovanoj osobi, vojnim jedinicama, organizacijama udruženog rada i drugim organizacijama predavalo se odlikovanje i uvjerenje o odlikovanju. Predsjednik Republike mogao je odrediti da se za najviša odlikovanja izdaje posebna povelja. Povelju je potpisivao Predsjednik Republike ili, po njegovom ovlaštenju, šef Kancelarije ordena. Šef Kancelarije ordena izdavao je uvjerenja o odlikovanju. Znak odlikovanja mogla je nositi samo odlikovana osoba.

Kada se odlikovala pokojna osoba, ili kad znak odlikovanja nije predat odlikovanom za života, znak odlikovanja predaje se članovima njegove obitelji i o tome im se izdavalo uvjerenje. Na zahtjev obitelji osobe koja je odlikovana prije donošenja zakona o odlikovanjima, Kancelarija ordena izdavala je znak odlikovanja.

Osoba, organizacija udruženog rada, druga organizacija i jedinica Jugoslavenske narodne armije koji su bili odlikovani, mogli su biti ponovo odlikovani istim odlikovanjem. Znaci odlikovanja, povelje i uvjerenja o odlikovanju mogli su se nositi, odnosno koristiti samo u odgovarajuće svrhe i na primjeren način. Odlikovana osoba znake odlikovanja nosila je u skladu s odredbama statuta ordena i statuta medalja.

Na zahtjev odlikovane osobe koja izgubi znak odlikovanja, šef Kancelarije ordena je mogao izdati, na osnovu raspoloživih službenih podataka o odlikovanju, novi znak odlikovanja, uz odgovarajuću naknadu. Umjesto izgubljene povelje ili uvjerenja, uz predočenje dokaza da je izgubljeni dokument oglašen nevažećim, izdavao se duplikat.

Otkup odlikovanja socijalističke Jugoslavije

Ukoliko imate bilo koje od navedenih SFRJ odlikovanja, a zainteresirani ste za prodaju, slobodno nas kontaktirajte na:

Inače otkupljujemo odlikovanja, ordene, medalje i vojne oznake i svih razdoblja i svih zemalja svijeta.

Isplata je gotovinska na ruke! Sigurno i legalno!

Otkupljujemo kovanice, novčanice i odlikovanja!

WhatsApp
Telefon

WhatsApp

Telefon

Viber

Iskoristite mogućnost besplatne procjene. Isplata odmah. Gotovina ili na račun.

Viber

Podijelite s drugima:

WhatsApp
Scroll to Top